Polícia pripomína seniorom opatrnosť pri internetových nákupoch

458

Seniori by mali byť opatrní aj pri internetových nákupoch, mali by si overovať predajcov e-shopov. Na sociálnej sieti na to v rámci prevencie proti podvodným konaniam upozornila bratislavská polícia.

Seniorom tiež pripomenula, aby nevpúšťali cudzie osoby do svojich príbytkov a nedávali im peniaze. „Skutočnosti uvádzané v telefonickom rozhovore s neznámou osobou si ihneď overte u svojich príbuzných alebo iných osôb, ktorým dôverujete,“ odporučila im. Bratislavská polícia opakovane radila seniorom, aby cudzím osobám nepožičiavali peniaze, a to ani v prípade, ak to odôvodňujú emotívnymi príbehmi.  

Okrem iného ich upozornila aj na podvodníkov, ktorí sa vydávajú za pracovníkov plynární, elektrární či vodární. Bez predloženia odborných preukazov by ich podľa nej mali seniori odmietnuť.

Zdroj: TASR