Polygrafická škola získala ocenenie v súťaži o najkrajší kalendár

512
Polygrafická škola

Stredná odborná škola polygrafická zapája každoročne svojich žiakov do tvorby viaclistového nástenného kalendára. Témou nástenného kalendára bola voľná tvorba, krajina okolo nás, portrét a mesto v ktorom žijem. Pritom autori fotografií zachytili neopakujúce sa momenty zo života. Niektorí žiaci mali prístup na miesta, kam sa všetci nedostaneme. Iní si vo svojej tvorbe vyskúšali autoportrét.

Účelom kalendára je celoplošne zviditeľniť fotografické práce žiakov školy a motivovať žiakov k tvorbe.

Výsledkom súťaže Najkrajší kalendár, organizovaný Klubom fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov, je ocenenie pre školský kalendár Strednej odbornej školy polygrafickej. Blahoželáme!

SOŠ Polygrafická je Centrom odborného vzdelávania a prípravy. Prebieha veľkou rekonštrukciou a modernizáciou vďaka BSK a investíciám z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie atraktivity podporovaného študijného odboru a vytvorenie prostredia blízkeho podnikateľskému sektoru. Zároveň sa dosiahne, aby absolventi podporených študijných odborov zo skupiny 34 polygrafia a médiá spĺňali aktuálne požiadavky na znalosti a zručnosti trhu práce. Takto vznikne moderné Centrum odborného vzdelávania a prípravy (COVP), vďaka ktorému sa celkovo zvýši kapacita školskej infraštruktúry na polygrafickej škole.