Pomáhame obciam zvládnuť premnoženie komárov

1602

Napriek tomu, že regulácia výskytu komárov nie je kompetenciou župy, snažíme sa pomôcť obciam, kde sú premnožené a znepríjemňujú život obyvateľom.

Komáre sú lietajúcim hmyzom, ktorý nám asi každoročne znepríjemňujú teplé letné dni a najmä večerné chvíle pohody. Sú však dôležitou súčasťou našej fauny, ako aj dôležitou zložkou vodných a suchozemských ekosystémov. Sú zložkou potravy pre rôzne druhy živočíchov a opeľujú rastliny, keďže sa živia rastlinnými šťavami. Preto je dôležité udržiavať prirodzenú úroveň populácie komárov a pri kalamitných stavoch znižovať jej počet v danom území, aby sa nenarušili ekologické väzby a vzťahy v prírode. Na ich premnoženie vplýva množstvo faktorov ako napríklad dažde, počasie a najmä vysoké teploty. A tu už nastupujú s opatreniami obce a mestské časti, v ktorých kompetencii je táto oblasť.

Avšak aktivity ako pomôcť starostom a ľudom v dotknutých územiach pri premnožení komárov robí aj Bratislavský samosprávny kraj (BSK), napriek tomu, že to nepatrí do jeho kompetencie. Ide napríklad o monitoring liahnísk, obstarávanie zhotoviteľa na vytvorenie mobilnej aplikácie na monitoring liahnísk alebo preplácanie prípadnej aplikácie biologickej látky.

V roku 2018 vypracovala bratislavská župa v spolupráci s odborníkmi z Prírodovedeckej fakulty UK dokument „Monitoring potenciálnych liahnisk komárov v Bratislavskom kraji“, ktorý zmapoval a zdokumentoval takmer 450 potenciálnych liahnísk lariev komárov.

Na nich BSK už od apríla zabezpečuje pravidelný a systematický monitoring liahnísk komárov a to v záplavovom území rieky Morava, mimo bratislavských mestských častí. Vykonáva ich  zazmluvnená odborníčka, ktorá v pravidelných intervaloch, ale aj podľa potreby, chodí do terénu kontrolovať liahniská komárov, kde zisťuje, či sa v nich nevyvíjajú larvy v závislosti na vhodných podmienkach pre vývoj lariev komárov. Okrem odborníčky spolupracuje župa aj so sieťou dobrovoľníkov z dotknutých obcí, ktorí sledujú liahniská priamo v teréne. Doteraz bolo vykonaných 8 takýchto monitoringov.

BSK zároveň vytvorila a testuje mobilnú aplikáciu. Tá umožní pravidelné monitorovanie liahnísk komárov v zmysle najvhodnejšieho načasovania aplikácie biologického prostriedku na znižovanie populácie komárov na území BSK. Mobilná aplikácia bude zároveň slúžiť ako aktualizácia existujúcich a nových potenciálnych liahnísk komárov v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Keďže sa na základe monitoringu v teréne koncom júna zistilo, že je zvýšený počet výskytu lariev komárov v inundácií rieky Morava, bol aplikovaný biologický prípravok s obsahom BTI. A to najmä na vodách rozliatych v rámci inundácie Moravy v oblasti okolo hrádze do medzihrádzového priestoru (od katastra obce Veľké Leváre až po kataster obce Vysoká pri Morave). BTI bola aplikovaná aj 30.6. a 1.7., najmä popri hrádzi, kde bol výskyt lariev najvyšší, nevynechal sa ani medzihrádzový priestor inundačného územia.

Biologickú látku BTI používa BSK od roku 2018, kedy vrámci ekologických opatrení pristúpil k biologickej regulácii komárov, nakoľko chemické postreky ničia nielen všetok živý hmyz, ale všetku prírodu naokolo. Naopak biologická látka Bti je aplikovaná priamo v rizikových lokalitách – konkrétne v liahniskách komárov.  BTI neúčinkuje na žiadny iný hmyz ani na obyvateľov vody.

Najbližšie sa bude aplikovať biologický prípravok v katastroch obcí Zohor, Vysoká pri Morave, Záhorská Ves, Suchohrad, Gajary, Malé Leváre, Veľké Leváre. Účinok použitia BTI je okamžite viditeľný na larách komárov. Dospelý jedinec komára žije priemerne týždeň. Predpokladá sa, že situácia s dospelými komármi sa zastabilizuje na únosnú mieru na začiatku budúceho týždňa.

Rovnako v boji s komármi sa odporúča starostlivosť o zeleň v obci a v jej tesnej blízkosti, lebo aj neudržiavaná zeleň poskytuje komárom dokonalé útočisko počas dňa.

VIAC INFORMÁCIÍ O PROJEKTE: tu