Základná školu na Plickovej v Rači potrebuje aj vašu pomoc

1574

Mestská časť Bratislava-Rača a Občianske združenie Priatelia Rače pozývajú všetkých bývalých žiakov, všetkých rodičov budúcich žiakov, bývalých aj budúcich učiteľov, zamestnancov a priateľov školy a všetkých pracovitých Račanov dobrej vôle 7. marca o 10:00 na brigádu. Príďte pomôcť aj vy, aby NAŠA ZŠ Plickova už nechátrala ďalej, ale v aspoň súčasnom stave prečkala dobu do jej rekonštrukcie.

Len nedávno Miestne zastupiteľstvo v Rači rozhodlo neprijať projekt rekonštrukcie ZŠ Plickova financovanej spoločne mestskou časťou a súkromným investorom. Rekonštrukcia školy preto nemôže začať hneď, ale až po vyriešení iných spôsobov financovania. Škola však naďalej chátra – potrebuje úpravy a upratanie, aby sa predišlo ďalšiemu vandalizmu alebo ešte väčšej degradácii.

Pracovné náradie (lopaty, metly, vrecia) zabezpečí MČ Rača. Ak máte možnosť, prineste si prosím pracovné rukavice a rúšky na tvár (kvôli prachu). Prosíme brigádnikov, aby si zabezpečili vo vlastnej réžii pitný režim či občerstvenie.

Brigáda je určená z bezpečnostných dôvodov LEN PRE DOSPELÝCH.

Svoju účasť môžete potvrdiť tu.