Pomôžte ľuďom bez domova zvládnuť kruté mrazy

2405

Nie každý má možnosť prežiť zimu v teple domova. Nie pre každého znamená sneh automaticky radosť. V Bratislave žije na ulici niekoľko tisíc ľudí, ktorí v súčasnosti čelia tým najhorším podmienkam. Mnohí z nich trpia zhoršeným zdravotným stavom a teploty hlboko pod nulou môžu znamenať až ohrozenie na živote.

V takomto čase je preto obzvlášť dôležité nebyť ľahostajnými. Hlavné mesto Bratislava preto apeluje na  Bratislavčanky a Bratislavčanov, aby boli najmä počas zimných dní a nocí vnímavejší a všímavejší k svojmu okoliu a neváhali v prípade potreby pomôcť či pomoc privolať.

Čo si treba všímať?

Pri svojich prechádzkach buďte obozretní a všímaví kedykoľvek, keď pôjdete okolo sediaceho či ležiaceho človeka bez domova.

  • Je osoba dostatočne teplo oblečená (má chránený krk, ruky, nie je premočená, má adekvátnu obuv)?
  • Vykazuje človek príznaky podchladenia (tras, chvenie, mumlanie, nezrozumiteľná reč)? V takom prípade bezodkladne kontaktujte operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby 155!
  • Ak sa človeku prihovoríte, spýtajte sa, ako sa cíti, či plánuje prespať v úkryte a aké má vybavenie. Ak sa vám daný človek zdôverí, že plánuje mrazivú noc stráviť vonku alebo pôsobí zoslabnuto, kontaktujte terénnych sociálnych pracovníkov OZ Vagus na ich krízovej linke na pomoc ľuďom bez domova 0949 655 555 v čase medzi 8:00-12:00 a 17:00-21:00. Ich personál je pripravený poradiť a pomôcť priamo v teréne.

Kedykoľvek tiež môžete kontaktovať Mestskú políciu na linke 159. Mestská polícia Bratislava poskytne človeku bez domova teplé oblečenie, prípadne spacák, ale predovšetkým v nočných hodinách dokáže zabezpečiť aj prevoz do nocľahárne Sv. Vincenta organizácie Depaul.

Zdroj: Bratislava-hlavné mesto SR; Foto: Marek Velček