Poslanci v Malackách dali zelenú novej škole a schválili zoznam pamätihodností mesta 

523

Posledné rokovanie mestského zastupiteľstva pred komunálnymi voľbami, ktoré sa konalo vo štvrtok 6. októbra, bolo nielen oficiálne rozlúčkové, ale aj pracovné. Poslanci okrem iného schválili správy z dvoch kontrol, návrh na zmenu rozpočtu a monitorovaciu správu Programového rozpočtu za I. polrok 2022. 

Medzi schválenými materiálmi sú aj zmeny a doplnky územného plánu, čo znamená zelenú pre pokračovanie v príprave projektu novej základnej školy na Rádku. Poslanci tiež odsúhlasili nový zoznam pamätihodností aj dátumy dní, počas ktorých bude v budúcom roku zakázané prevádzkovať hazardné hry v meste. 

Nová základná škola  

Súčasťou schválených zmien a doplnkov územného plánu je aj výstavba novej základnej školy. Mala by vyrásť v časti Rádek na Rakárenskej ulici. Prioritne by mala byť určená pre deti z rýchlo sa rozrastajúcich lokalít Rádek a Padzelek, ktoré momentálne patria pod základné školy Dr. J. Dérera a na Štúrovej.

Diskusia k tejto téme sa začala pred takmer troma rokmi, keď pri prerokúvaní zmeny školských obvodov požiadali mestskí poslanci o preskúmanie možností, ako zabezpečiť deťom vzdelávanie v blízkosti bydliska. Z dôvodu financií a času výstavby znela pôvodná požiadavka na školu pre prvý stupeň. Keďže aktuálne sa otvorila možnosť jej financovania z Plánu obnovy, navrhuje sa ako plnohodnotná deväťtriedna škola pre oba stupne s telocvičňou a jedálňou. Bude spĺňať najmodernejšie požiadavky na životné prostredie, zasadená bude do prírodného prostredia tak, aby rešpektovala okolitú zástavbu – napríklad telocvičňa bude polozapustená do zeme a zachová sa maximum vzrastlých stromov na pozemku. V rámci areálu bude osadený exteriérový ekopavilón, jazierko a atletický ovál. 

Ak sa školu podarí zrealizovať, mesto by potom eventuálne mohlo vyhovieť  požiadavke obce Kostolište o prinavrátenie spoločného školského obvodu pre ZŠ na Záhoráckej ulici. 

Zoznam pamätihodností 

Na území mesta sa nachádzajú viaceré nehnuteľnosti a hroby, ktoré síce nie sú zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR, avšak pre mesto a obyvateľov majú svoju nespochybniteľnú historickú, architektonickú, urbanistickú, krajinnú, kultúrnu, výtvarnú, umelecko-remeselnú, spoločenskú, vedeckú alebo technickú hodnotu. 

Na návrh Komisie pre pamätihodnosti mesta schválili poslanci mestského zastupiteľstva zoznam evidovaných pamätihodností mesta Malacky. Obsahuje 6 budov a stavieb vo vlastníctve mesta, 8 hrobov na starom cintoríne vo vlastníctve mesta a 3 hroby na starom cintoríne vo vlastníctve súkromných osôb. 

Zákaz hazardu 

Poslanci schválili 12 dní v roku 2023, kedy sa v meste zakazuje prevádzkovať hazardné hry (stolové hry, hazardné hry na výherných prístrojoch). Sú to 1. január (Deň vzniku SR), 6. január (Zjavenie Pána, Traja králi), 9. apríl (Veľkonočná nedeľa), 10. apríl (Veľkonočný pondelok), 1. máj (Sviatok práce), 8. máj (Deň víťazstva nad fašizmom), 1. september (Deň Ústavy SR), 15. september (Sviatok Sedembolestnej Panny Márie), 1. november (Sviatok všetkých svätých) 2. november (Pamiatka zosnulých), 17. november (Deň boja za slobodu a demokraciu) a 26. december (Druhý sviatok vianočný). 

Zákon o hazardných hrách okrem toho celoštátne zakazuje ich prevádzkovanie  na Veľký piatok, 24. decembra a 25. decembra. 

PAMÄTIHODNOSTI MESTA MALACKY 

Budovy a stavby vo vlastníctve mesta: 

 • kaplnka pri starom cintoríne 
 • ZUŠ (bývalá maďarská štátna škola) na Záhoráckej 
 • kino 
 • ZŠ Dr. J. Dérera 
 • kaplnka sv. Anny na Stupavskej 
 • športová hala Malina 

Hroby na starom cintoríne vo vlastníctve mesta: 

 • hlavný kríž 
 • františkánske hroby 
 • Mjr. Dubovský 
 • Ing. Gustav Bittner
 • Dr. Jozef Kováč
 • Ľudovít Entner 
 • Michal Tillner 
 • Juraj Križan 

Hroby na starom cintoríne vo vlastníctve súkromných osôb: 

 • Křemenák
 • Prenoszil 
 • Jozef Mayer 

Zdroj: malacky.sk Vizualizácia: Mgr. art. B. Škopek