Pošlite Malokarpatskej knižnici v Pezinku letný pozdrav z prázdnin

1038

Malokarpatská knižnica v Pezinku si pripravila súťaž pre najmenších. Napíšte, nakreslite a pošlite pozdrav z prázdnin a najkrajšie pozdravy knižnica ocení – ako inak, knihami.

Pozdrav pošlite poštou alebo prineste osobne (nie elektronicky) na adresu Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5, 902 01 Pezinok. Obálku označte heslom “Letná pošta“.

Pozdrav môže byť jeden list A6, alebo preložená A5. Hodnotiť sa bude výtvarné spracovanie ako kresba, koláž či maľba a tiež textová časť ako vtipný pozdrav, krátky príbeh z prázdnin. Celý pozdrav by mal byť samostatné dielo odosielateľa.

Kto sa môže zúčastniť?

  • Deti z Pezinka a blízkeho okolia vo veku do 15 rokov.

Kedy súťaž prebieha?

  • V mesiacoch júl a august 2021.

Kedy budú práce vyhodnotené?

  • 20.9.2021

Kde sa môžete opýtať viac?