Pozor na nákup liekov z nelegálnych internetových lekární a neschválených predajcov

1945

Pozor na nákup falošných liekov! V týchto dňoch sa najmä na internete objavuje množstvo predajcov, ktorí ponúkajú produkty na liečbu či prevenciu ochorenia COVID – 19. Dokonca ponúkajú lieky, ktoré za normálnych okolností nie sú dostupné.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv aj Európska lieková agentúra varujú verejnosť pred nakupovaním liekov z nelegálnych internetových lekárni a neschválených predajcov. Tí sa snažia využiť strach a paniku ľudí z pandémie koronavírusu a ochorenia COVID – 19. Na celom svete momentálne neexistuje liek určený výlučne na toto ochorenie a ak niekto takýto liek ponúka, v žiadnom prípade ho nekupujte.

Tieto internetové lekárne ponúkajú neschválené lieky a dokonca môžu byť aj falošné. Falošné lieky môžu obsahovať nesprávne alebo žiadne liečivo, prípadne správne liečivo v nesprávnom množstve. Môžu obsahovať nebezpečné látky a prímesi, ktoré sa v liekoch nachádzať nesmú. Hovoríme napríklad o jedoch na potkany, kyselinu boritú, ťažké kovy ako arzén, hliník či ortuť. Užívanie takýchto liekov môže spôsobiť závažné zdravotné problémy alebo zhoršenie zdravotného stavu.

Na nákup liekov cez internet používajte výlučne len v schválených internetových lekárňach. Tieto lekárne používajú spoločné logo, ktoré slúži na ich overenie a používa sa v celej EÚ, v závislosti od krajiny sa mení iba ikona vlajky a jazyk textu.

V žiadnom prípade si nekupujte produkty ponúkané ako liek na koronavírus. Ak máte symptómy tohto ochorenia, telefonicky kontaktujte svojho všeobecného lekára.

Zdroj: SUKL