Pozrite sa, ako bude vyzerať nová športová hala na Pionierskej

1760

Dosluhujúca športová hala na Pionierskej 16 ukončí svoju prevádzku k 30.6.2022. Statické posudky dospeli k záveru, že súčasnú budovu, nie je možné zachrániť. Hlavné mesto preto v rámci celomestského programu komplexnej obnovy ZUŠ a CVČ na tomto mieste postaví novú modernú, bezpečnú a dostupnú športovú halu. Na sociálnej sieti to oznámilo hlavné mesto.

Nová hala bude mať multifunkčné ihrisko s rozmermi 20 x 40 m vhodné aj na usporadúvanie športových súťaží, vysoká bude 8 metrov – vďaka čomu bude vhodná aj na gymnastiku. Oproti súčasnosti pribudne hľadisko pre 100 návštevníkov a tiež malý bufet.

V rámci Programu komplexnej obnovy základných umeleckých škôl a centier voľného času v správe mesta postupne rekonštruujeme 19 z 25 budov CVČ a ZUŠ. V Petržalke, v Dúbravke, v Starom Meste, v Karlovej Vsi, v Ružinove, v Devínskej Novej Vsi, v Novom Meste a v Rači. „Naším cieľom je, aby sa riaditelia škôl mohli sústrediť na iné veci ako na opakované havárie, opadanú omietku, zatekajúce strechy. Tieto priestory majú, skrátka, zodpovedať súčasnej dobe. Majú byť energeticky hospodárne a moderné, bezpečné a príjemné, a to od sociálnych zariadení, kuchyniek, šatní až po triedy, telocvične a ateliéry,“ spresnil magistrát.

S búraním súčasnej haly by sa malo začať už tento rok a o harmonograme výstavby bude hlavné mesto priebežne informovať.

Zdroj: Bratislava-hlavné mesto SR