Pozývame vás do Modry na Slávnosti hliny

2393

Slávnosti hliny – Keramickej Modry budú venované téme Text ako súčasť keramického dekóru.

OZ Modranská Beseda s mestom Modra, Slovenskou ľudovou majolikou, Slovenským národným múzeom – Múzeom Ľudovíta Štúra, Múzeom slovenskej keramickej plastiky a s modranskými keramikármi pripravili 12. ročník Slávnosti hliny – Keramickej Modry, ktorá je venovaná téme Text ako súčasť keramického dekóru. Ponúka hrnčiarsky jarmok s bohatým programom a ukážkami remesla aj otvorené dvere v keramických dielňach.

PROGRAM

Piatok – 3. september 2021

 • 13.00 HRNČIARSKY JARMOK na Súkeníckej ulici
 • 18.00 Slávnostné otvorenie hrnčiarskeho jarmoku
 • 18.15 Ľudová hudba Muzička (folklór)
 • 20.00 Stará jedáleň (blues, jazz, folk)
 • 21.00 HRNČIARSKY BÁL, Ľudová hudba Muzička

Sobota – 4. september 2021

 • 10.00 HRNČIARSKY JARMOK na Súkeníckej ulici
 • 10.00 Ranné jazzovanie Papa‘s Combo /Tibor Feledi klavír, Michal Šelep cbass, Juraj David Raši bicie/
 • 11.00 Detský folklórny súbor Magdalénka
 • 13.30 Divadlo Šikulko – (bábkové divadlo)
 • 15.00 Ženská spevácka paráda – Čriepky Ružomberok, teta Palúška z Východnej, Margetky zo Šumiaca (folklór)
 • 17.00 BANDA slovakia (world-music skupina)
 • 19.00 Hrnčiarska „labovka“ – alegorický hrnčiarsky sprievod, ktorý sa začína na Súkeníckej ulici a končí pri fontáne sv. Floriána
 • 20.00 BALKANSAMBEL (balkánske rytmy)

VÝSTAVY

Výstavy budú prístupné 3. – 4. septembra medzi 10.00 a 18.00 hod.

 • Text ako súčasť keramického dekóru, Slovenská ľudová majolika, Dolná 138
 • Z histórie keramiky v Modre, Múzeum slovenskej keramickej plastiky, Kukučínova 15
 • Výber z tvorby Ignáca Bizmayera, Múzeum slovenskej keramickej plastiky, Kukučínova 15

SPRIEVODNÉ PODUJATIA

Exkurzie v Slovenskej ľudovej majolike počas soboty 4. septembra, medzi 10.00 a 17.00 hod. každú celú hodinu: komentovaný pohľad do výroby majoliky. Exkurzia obsahuje úvod pri základnom kameni z roku 1973, dokumentárny film (10 min.), odborný výklad o histórii, ornamentike a tradičnej výrobe, ukážky práce majstrami keramikármi aj veľké vozokomorové pece zo 70. rokov minulého storočia. Súčasťou prehliadky je titulná výstava podujatia.

Modranská majolika a majoliková ornamentika sú zapísané v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.

Tradičná keramická dielňa – Ďureje, Súkenícka 2, otvorené 3. septembra od 17.00 – 22.00 hod., 4. septembra od 10.00 – 22.00 hod.

Sprevádzanie po keramických pamiatkach v Modre, AMAVET klub 944 IMPULZ, 3. september od 15,00 – 18,00 hod. (5 zastavení).

Spolok dobrovoľníkov Modranská Beseda pôsobí v Modre od roku 2001, od roku 2006 aj formálne ako občianske združenie. Jeho členmi sú ľudia z oblasti kultúry, ochrany pamiatok, ekológie, ekonómie a techniky. Hlavným cieľom OZ Modranská Beseda je kultúrno-spoločenská obroda Modry a priľahlých častí. Hlavné činnosti: etnologický a kulturologický výskum, publikačná činnosť, osvetová činnosť, organizácia odborných seminárov, tradičných remeselných jarmokov, kultúrnych festivalov, tradičné bábkové divadlo. Dobrovoľníci spolu s dobrovoľnými darcami tvoria Modranský keramický betlehem.

Zdroj: Modranská Beseda