Práce na intenzifikácii a modernizácii Čistiarne odpadových vôd v Senci úspešne ďalej napredujú

1048
Zdroj: TASR

Počas posledného obdobia mesto Senec dokončilo betonáž stien novej aktivačnej nádrže a dosadzovacích nádrží DN 1 a 2. Momentálne prebiehajú rekonštrukčné práce na jestvujúcich objektoch, spustená bola prevádzka nového dúchadla, realizujú sa montáže technologických zariadení a potrubných rozvodov.

Projekt realizuje mesto Senec, na financovanie stavebných prác získalo finančné prostriedky formou dotácie poskytnutej Environmentálnym fondom a z rozpočtu mesta spolufinancuje projekčné práce, výkon autorského a stavebného dozoru. Termín dokončenia realizácie projektu je 30. 6. 2022, následne bude spustená skúšobná prevádzka ČOV.

Zdroj: Mesto Senec