Práce na nadstavbe a rozšírení jedálne na základnej škole v Záhorskej Bystrici pokračujú

839
Zdroj: TASR

Práce na nadstavbe a rozšírení jedálne na základnej škole Hargašova v Záhorskej Bystrici pokračujú podľa plánu. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kritického nedostatku kapacít miestnej základnej školy. Zmenou dispozície objektu vznikne v nadstavenom podlaží 8 nových plnohodnotných učební pre žiakov základnej školy a priľahlé spoločné priestory. Súčasne bude pôvodný priestor jedálne na prízemí zväčšený a zmodernizovaný, s dobudovaným funkčným zázemím a technologickými zariadeniami kuchyne na prípravu a výdaj teplých jedál. Predložený projekt je zameraný na nadstavbu a prístavbu existujúceho objektu jedálne, ktorý je súčasťou areálu základnej a materskej školy Hargašova.

Cieľ bude dosiahnutý realizáciou stavebno-technických úprav, ktorými sa objekt prístavbou rozšíri a nadstavené bude jedno nadzemné podlažie. Objekt dostane nové zastrešenie, ktoré zvýši jeho energetické a bezpečnostné parametre a tiež nové výplne otvorov, ktoré okrem úspory energií prispejú k lepšiemu odhlučneniu a zlepšeniu svetlo-technických podmienok pre žiakov. Novovzniknuté priestory budú dôležitým príspevkom pre zlepšenie podmienok základného vzdelávania a rozvoj konceptu SMART školy. Významným príspevkom k inkluzívnosti bude bezbariérovosť celého objektu.

Realizáciou projektu sa významne zvýši kapacita a kvalita miestnej vzdelávacej infraštruktúry a školskej jedálne. Po ukončení projektu vznikne v školskom areáli moderný a vizuálne estetický stavebný objekt, s potenciálom vzbudiť u žiakov i učiteľov pocit spokojnosti a odhodlania dosahovať lepšie výsledky.

Zazmluvnená suma projektu je 2 102 278,22 EUR, z toho 1 997 164,31 EUR (95 %) predstavujú zdroje z Európskeho fondu regionálneho rozvoja REACT-EU, zvyšných 5 % predstavujú vlastné zdroje prijímateľa.

Zdroj: Záhorská Bystrica