Práce na rozšírení Harmincovej pokračujú

827

Frekventovaná Harmincova ulica predstavuje jeden z hlavných prístupov do a z Dúbravky a zabezpečuje spojenie s obchvatom mesta. Jej rozšírenie zo súčasnej dvojpruhovej komunikácie na štvorpruhovú bude viesť k plynulejšej doprave a zlepšeniu podmienok pre MHD. Projekt počíta s rozšírením v úseku od križovatky s ulicou M. Sch. Trnavského po križovatku s ulicou Polianky, kde nadviaže na už vybudovanú štvorpruhovú cestu.

Zhotoviteľ pokračuje v stavebných prácach na rozšírení Harmincovej ulice na štvorpruhovú cestu, v dôsledku ktorých bude od 3.10. uzavretá Lipského ulica z Harmincovej. Obchádzková trasa bude viesť po Húščavovej ulici. Od tohto termínu bude takisto uzavreté parkovisko pred zimným štadiónom.

Viac informácií o projekte a predchádzajúcich obmedzeniach

Od 25. septembra od 10:00 hod. bude dočasne obojsmerne presunutá zastávka „Lipského“ na Harmincovej ul. ku križovatke s ul. M. Sch. Trnavského (linky 20, 35, 83, 84 obojsmerne obslúžia zastávku „Lipského“ v tejto presunutej polohe). Doprava na Harmincovej bude zachovaná v oboch smeroch, jazdné pruhy budú zúžené a rýchlosť znížená na 30 km/h.

Od začiatku októbra budú dočasne obmedzené niektoré priechody pre chodcov a časti chodníka, pre chodcov budú zriadené obchádzkové trasy. Priechod pre chodcov z Harmincovej na Húščavovu zo strany Polianok bude uzavretý. Ako náhradný priechod bude slúžiť priechod Pri Suchej Vydrici. Zhotoviteľ postupne zriadi stavenisko medzi Húščavovou ulicou a Ulicou Ľ. Zúbka.

Zdroj: Bratislava-hlavné mesto SR