Pracovať na sebe sa oplatí. Dôkazom toho sú ďalší úspešní absolventi programu vojvodu z Edinburgu

641

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) aj tento rok prevzal záštitu nad podujatím The Duke of Edinburgh (DofE). Ide o seba rozvojový program určený pre každého od 14 do 24 rokov. Ak chce niekto získať toto významné ocenenie vojvodu z Edinburghu – DofE, musí na sebe vytrvalo pracovať po dobu minimálne šesť mesiacov na bronzovej úrovni a aspoň deväť na striebornej úrovni a prekonať štyri výzvy. Ďalej rozvíjať svoj talent/ zručnosť, športovať, angažovať sa ako dobrovoľník a na záver zvládnuť dobrodružnú expedíciu s kamarátmi.

„Pre BSK je podpora školstva a mladých ľudí veľkou prioritou. Pravé tento program pomáha absolventom uspieť v živote tým, že si sami nastavujú ciele, ktoré chcú splniť, pravidelne musia na ich plnení pracovať, čím trénujú svoju vytrvalosť a získavajú schopnosti, ktoré sú potrebné v živote, ale aj v budúcom zamestnaní. DofE považujem za veľkú motiváciu jeho absolventov, aby pokračovali na ďalšiu úroveň, motivovali  svojich kamarátov, spolužiakov a rovesníkov,“ povedal predseda BSK Juraj Droba.

Súčasťou programu je aj dobrovoľníctvo, ktoré vytvára pocit zodpovednosti za spoločnosť, v ktorej mladí ľudia žijú a ukazuje im cestu, ako aj malými krokmi vedia zlepšovať život okolo seba.

DofE podporuje bratislavská župa od roku 2017. V súčasnosti BSK v rámci podpory mimovyučovacej činnosti finančne podporuje učiteľov, ktorí vedú krúžok DofE na školách a podporujú svojich žiakov pri plnení nastavených cieľov.

Slávnostné oceňovanie absolventov DofE sa uskutočnilo v stredu 27. 9. 2023 v átriu Slovenskej sporiteľne. V rámci podujatia bol ocenený aj BSK a to za podporu osobnostného rozvoja v kraji. Cenu prevzal predseda BSK Juraj Droba, ktorý následne ocenil všetkých strieborných absolventov programu DofE.

Viac informácií DofE nájdete na stránke https://www.dofe.sk/.