Stredoškoláci z Bratislavského kraja si prebrali významné medzinárodné ocenenie

933

Strieborní a bronzoví absolventi programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu z Bratislavského kraja si prebrali dňa 6. 10. v aule Gymnázia L. Novomeského významné ocenenie za splnenie cieľov, ktoré si sami v rámci programu zvolili a podarilo sa im ich aj naplniť. Okrem rozvoja talentu, športových zručností a absolvovania expedície si študenti vyberajú v rámci programu aj cieľ v oblasti dobrovoľníctva. Vyše 400 tohtoročných ocenených študentov z Bratislavského kraja spolu venovalo pomoci vo svojom okolí vyše 6930 hodín, čo je v preklade viac než 862 pracovných dní. Doučovali rovesníkov a pomáhali učiteľom, venovali sa seniorom, angažovali sa v rôznych neziskových organizáciách, zbierali odpadky a šírili dobro. 

V dobrovoľnej pomoci svojej komunite vidí zmysel aj samotný Bratislavský samosprávny kraj. “Mladí ľudia sú budúcnosťou nášho kraja. Program DofE rozvíja hlavne ich charakterové vlastnosti, pomáha im uspieť v živote, nastavovať si ciele v živote a zvýšiť ich zamestnanosť. Prostredníctvom dobrovoľníctva vytvára pocit zodpovednosti za spoločnosť, v ktorej mladí ľudia žijú a ukazuje im cestu, ako aj malými krokmi vedia zlepšovať svet okolo seba, približuje predseda Bratislavského samosprávneho kraja, Juraj Droba

“Ocenenie DofE je dôkazom toho, že mladí ľudia vedia na sebe makať, nastaviť si ciele a vytrvalo a motivovane pracovať na ich naplnení. Sú to cenné charakterové vlastnosti, ktoré uznávajú top slovenskí zamestnávatelia,” vysvetľuje riaditeľ DofE na Slovensku Miloš Ondrášik. Ocenenie uznáva vyše 20 zamestnávateľov a tiež pomáha pri získaní štipendií či pri prihlasovaní sa na vysoké školy doma aj v zahraničí.

Čo je program DofE v skratke

DofE je medzinárodný vzdelávací program, ktorý v roku 1956 založil princ Philip, vojvoda z Edinburghu, manžel britskej kráľovnej. Ročne ho realizuje vyše 1 milión mladých ľudí vo veku od 14 do 24 rokov v 130tich krajinách sveta.

Na Slovensku funguje program DofE od roku 2015. V pilotnom ročníku bolo zapojených 12 škôl a 181 mladých ľudí, ktorí chceli na sebe pracovať. Po siedmich rokoch sa programu podarilo prekročiť magickú hranicu, keď dokopy ocenil vyše 5 500 študentov z vyše 210 škôl a organizácií po celom Slovensku. Na jeseň 2022 si svoje ocenenie DofE odnesie vyše 1300 mladých z celého Slovenska.

„Program DofE nás oslovil, pretože rozvíja tzv. mäkké zručnosti u mladých ľudí, ako sú ochota učiť sa nové veci, emocionálna inteligencia, kreativita, schopnosť tímovej spolupráce či time manažment,  ktoré sú potrebné pre úspešné zaradenie sa na trh práce,“ uzatvára Droba.

Zoznam škôl a organizácií z Bratislavského samosprávneho kraja, kde študujú ocenení študenti 

1. súkromné gymnázium, Bratislava
Akadémia LEAF – LEAF Academy, o.z.
Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Bratislava
Bratislavská skautská oblasť, Slovenský skauting
Cambridge International School, Bratislava
Centrum voľného času Klokan, Bratislava
Domka, stredisko Bratislava – Mamateyova
Gymnázium Antona Bernoláka, Senec
Gymnázium Bilíkova, Bratislava
Gymnázium Federica Garcíu Lorcu, Bratislava
Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava
Gymnázium Hubeného, Bratislava
Gymnázium Jána Papánka, Bratislava
Gymnázium Jura Hronca, Bratislava
Gymnázium Karola Štúra, Modra
Gymnázium Ladislava Novomeského, Bratislava
Gymnázium Ladislava Sáru, Bratislava
Gymnázium Matky Alexie, Bratislava
Gymnázium Metodova, Bratislava
Gymnázium, Malacky
Gymnázium, Pezinok
Hotelová akadémia Mikovíniho, Bratislava
Klub Prieskumník – Pathfinder
Plusko – zážitková organizácia
Obchodná akadémia Nevädzová, Bratislava
Obchodná akadémia Račianska, Bratislava
Online Vedúci – Zetko o.z.
Protect work, o.z.
Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Bratislava
SOŠ chemická, Bratislava
SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Bratislava
Spojená škola de La Salle, Bratislava
Spojená škola Pankúchova, Bratislava
Spojená škola sv. Uršule, Bratislava
Spojená škola sv. Vincenta de Paul, Bratislava
Spojená škola Svätej Rodiny, Gercenova, Bratislava
Spojená škola Tilgnerova, Bratislava
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Stredná odborná škola pedagogická, Modra
Stredná priemyselná škola elektrotechnická Zochova, Bratislava
Stredná zdravotnícka škola Záhradnícka, Bratislava
Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia, Bratislava
Súkromná SOŠ Gastroškola, Bratislava
Súkromná spojená škola The British International School, Bratislava
Súkromné bilingválne gymnázium Česká, Bratislava
Súkromné gymnázium, Trnavská cesta 3421/39, Bratislava
ZŠ a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Bratislava
ZŠ a MŠ, Veľké Leváre