Praxujú už od prvého ročníka. Navštívili sme duálnu akadémiu

789
Na škole stretnete aj zahraničných študentov. Na snímke župan Juraj Droba a prváci pochádzajúci z Ukrajiny.

Moderné duálne vzdelávanie ponúka možnosť študovať a praxovať naraz už od prvého ročníka.

Dopyt po odborných pracovníkoch na našom trhu rastie a duálne vzdelávanie im otvára dvere k dobrej kariére na Slovensku alebo v zahraničí. „Študenti duálnych vzdelávacích programov získavajú skúsenosti v nadnárodných firmách a dostávajú plat, ktorý je závislý od ich prospechu. Veľa z nich má po škole istú pracovnú pozíciu,“ hovorí župan Juraj Droba. Prepájanie teórie a praxe dlhodobo podporujeme na župných stredných školách a radi sme prijali pozvanie a navštívili aj Súkromnú strednú odbornú školu automobilovú – Duálnu akadémiu v Devínskej Novej Vsi.

Škola sídli v budove, ktorú vlastní BSK za symbolické nájomné, poskytuje duálne vzdelávanie pre partnerov – zamestnávateľov (VW, Siemens, Faurecia, Škoda….). Prezreli sme si zmodernizované priestory, ktoré ponúkajú odbornú prípravu v podmienkach porovnateľných s reálnymi pracoviskami zamestnávateľov, priestory pre teoretické vyučovanie a aj priestory, ktoré sa budú rekonštruovať prostredníctvom IROP-u. V neformálnej diskusii sa hovorilo o možnostiach spolupráce Bratislavského kraja a Duálnej akadémie najmä v oblasti propagácie možností štúdia, spolupráce pri kreovaní talentcentra a možností vytvorenia nadpodnikového vzdelávacieho centra,“ vysvetľuje riaditeľka župného odboru školstva Jana Zápalová.