Pre rekonštrukciu plynovodov bude v Senci uzavretá časť Štefánikovej ulice

548

V súvislosti s rekonštrukciou plynovodov, ktorá prebiehala v minulom a tomto roku na Štefánikovej ulici v Senci v úseku medzi Dúhovou a Hečkovou, je potrebné v rámci záverečnej etapy prác zrekonštruovať posledný úsek Štefánikovej, medzi Hečkovou a ulicou SNP. Rekonštruované prípojky tu budú napojené na jestvujúci STL plynovod.

Z dôvodu stiesnených priestorových pomerov v predmetnom úseku, prítomnosti STL plynovodu takmer v osi komunikácie a vysokej intenzity dopravy, bude musieť byť úsek po dobu rekonštrukčných prác plne uzavretý, a to v nasledujúcich termínoch:

  • od stredy 20. do stredy 27. októbra 2021 – budú prebiehať rozkopávkové a montážne práce, po ich ukončení bude úsek dočasne sprejazdnený.
  • 2. od pondelka 1. do piatka 5. novembra 2021 – bude prebiehať betónovanie a asfaltovanie výkopov.

Obchádzka bude vedená po Vodnej ulici. Vlastníci priľahlých rodinných domov dostanú informáciu o presnom termíne uzávierky do schránok minimálne 48 hodín pred jej začiatkom. Uzávierka bude len na čas nevyhnutne potrebný pre realizáciu prác, ktorý sa bude mesto snažiť, v závislosti od počasia, čo najviac skrátiť.

Zdroj: Mesto Senec