Pre zvládanie súčasných záťažových situácií zriadil VÚDPaP linku podpory

1522

Vzhľadom na súčasnú situáciu súvisiacu so šírením nového koronavírusu zriadil Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) telefonickú i e-mailovú linku podpory. Odborníci chcú touto formou podporiť a pomôcť všetkým, ktorí sa pre núdzové opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 ocitli v kríze a majú otázky týkajúce sa psychického zvládania tejto záťažovej situácie.

Odborníci zároveň radia, ako aktuálnu situáciu vysvetliť nielen zdravým deťom, ale aj deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami či zdravotným znevýhodnením.

Linka podpory funguje na telefónnom čísle 02/44 88 16 49, a to od 9.30 do 14.30 h. Elektronicky je možnosť komunikovať prostredníctvom e-mailu koronavirus@vudpap.sk. Je zriadená aj Zelená linka na čísle 0800-864 833. K dispozícii je rodičom, ale aj tínedžerom v krízových situáciách, ktoré si vyžadujú radu sociálneho mediátora, prípadne psychologickú a špeciálno-pedagogickú intervenciu. Zelenú linku možno od 9.00 do 18.00 h.

Zdroj: vudpap