Župa plánuje vybudovať zariadenie pre dospelých s pervazívnou vývinovou poruchou

705

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) plánuje vybudovať Špecializované zariadenie pre dospelých s pervazívnou vývinovou poruchou. Vzniknúť by malo na Znievskej ulici v Petržalke. Vyplýva to z ideového zámeru, ktorý v piatok schválili krajskí poslanci. Z hľadiska dostupnosti a dopytu patrí podľa kraja poskytovanie sociálnej služby práve pre túto skupinu ľudí k najnaliehavejším.

Špecializované zariadenie by malo poskytovať sociálne služby pre dospelé osoby s poruchami autistického centra. Malo by ísť o sociálno-zdravotné zariadenie s kapacitou 12 miest celoročnou pobytovou formou a 12 miest ambulantnou formou. Svojím umiestnením, v areáli bývalej materskej školy susediacom s areálom základnej školy, má podľa kraja potenciál byť v interakcii s miestnou komunitou.

BSK sa v súčasnosti nachádza vo fáze prípravy verejného obstarávania na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie i samotnej výstavby. Zároveň podniká kroky súvisiace s majetkovoprávnym vysporiadaním prístupového pozemku a odborno-administratívnej prípravy projektového zámeru. Náklady by mali byť vyčíslené v rámci projektovej dokumentácie, odhadujú sa na úrovni 4,6 milióna eur. Kraj chce na to získať aj externé zdroje.

Špecializované zariadenie bude detašovaným pracoviskom Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých (DSS) INTEGRA, ktoré poskytuje niekoľko druhov sociálnych služieb. Tie poskytuje v Bratislave a Senci. Cieľovou skupinou sú fyzické osoby s ochorením z okruhu schizofrénie, afektívnej, neurotickej či organickej duševnej poruchy. Rovnako tak fyzické osoby s duševnými poruchami a poruchami správania aj v kombinácii s telesným alebo zmyslovým postihnutím. Taktiež fyzické osoby s pervazívnou vývinovou poruchou aj v kombinácii s telesným alebo zmyslovým postihnutím.

Ambícia kraja pokračovať v intenciách zlepšovania dostupnosti sociálnych služieb a zlepšovania životných podmienok ľudí so zdravotným postihnutím je v súlade s jeho programovým vyhlásením.

Zdroj: TASR