Prechod na letný čas, sa odohrá už túto nedeľu 31. marca 2024. Hodiny sa posunú o jednu hodinu dopredu

4614

V roku 2024 sa čas mení dvakrát, pričom tento cyklus zahŕňa prechod zo zimného času na letný a následne späť. Prvá zmena, prechod na letný čas, sa odohrá v nedeľu 31. marca 2024, keď sa hodiny posunú o jednu hodinu dopredu – z 2:00 na 3:00. Tento krok má za cieľ lepšie využitie denného svetla počas jarných a letných mesiacov. Druhá zmena, návrat na zimný čas, sa uskutoční v nedeľu 27. októbra 2024, keď sa hodiny posunú o jednu hodinu späť – z 3:00 na 2:00, čo pomáha zefektívniť využívanie denného svetla aj počas kratších jesenných a zimných dní​