Opäť sa blíži zmena času. Pospíme si o hodinu menej

1525

Už tento týždeň, 27. marca sa bude meniť čas zo zimného na letný. Čas sa posúva o hodinu dopredu a v nedeľu si tak pospíme o hodinu menej. 

O efektívnejšom využívaní denného svetla uvažoval už v roku 1784 americký politik Benjamin Franklin a v roku 1907 formuloval návrh na zmenu času londýnsky staviteľ William Willet. Švédsko, Nemecko či Rakúsko-Uhorsko zaviedli letný čas už počas prvej svetovej vojny, opatrenie si však nezískalo obľubu.

V súčasnej podobe bol letný čas na území Československa zavedený v roku 1979. K prijatiu tohto opatrenia prispela aj energetická kríza. Čas sa posúval o hodinu dopredu prvú aprílovú sobotu o polnoci, od roku 1981 to bolo už poslednú marcovú sobotu, a o hodinu naspäť zasa o 1.00 h v noci zo soboty na nedeľu počas posledného septembrového víkendu.

Od roku 1996 Európska komisia predĺžila obdobie letného času do posledného októbrového víkendu. Posúvanie času sa ustálilo na 2.00 respektíve 3.00 h, pretože v tejto dobe najmenej ovplyvňuje dopravu.

Letný či zimný čas?

Európsky parlament odhlasoval zrušenie striedania času v Európskej únii. Jednotlivé členské štáty sa mali následne rozhodnúť, či si ponechajú štandardný zimný čas alebo letný čas. Na názor sa Európska únia pýtala všetkých občanov EÚ. V online dotazníku, ktorý vyplnilo 4,6 milióna ľudí, sa až 80 % ľudí vyjadrilo za zrušenie striedania času. Väčšina z nich by si chcela ponechať letný čas. S týmto názorom sa stotožnila aj väčšina Slovákov, ktorí by si chceli ponechať letný čas.

Pôvodne sa malo každoročné striedanie času tento rok skončiť, napokon však ostáva v platnosti najmenej do roku 2026.