Pred duševnými problémami mladých ľudí nezatvárame oči

618
Pred duševnými problémami mladých ľudí nezatvárame oči
Pred duševnými problémami mladých ľudí nezatvárame oči

Problémy mladých ľudí sa často bagatelizujú. Mnohí rodičia si dokonca ani nedokážu priznať, že ich dieťa môže mať nejaký duševný problém a potrebuje psychologickú pomoc a podporu. V dnešnej uponáhľanej, stresujúcej dobe plnej chaosu sú na mladých kladené veľké nároky.

V snahe pomôcť mladým ľuďom, ale aj učiteľom a rodičom, spustili Bratislavský samosprávny kraj (BSK) v spolupráci s občianskym združením IPčko projekt „JE OK, AK NIE SI OK.“ Ide o iniciatívu, ktorá je pomocnou rukou a signálom mladým ľuďom, že pomoc existuje, že v tom nie sú sami.

Psychologická pomoc prostredníctvom chatovej a e-mailovej poradne môžu nájsť napr. na webe www.niesomok.sk, ktorá je k dispozícii nonstop, anonymne a bezplatne. Na webe nájdu však aj užitočné odporúčania ako riešiť rôzne krízové situácie.

Súčasťou projektu je aj vzdelávanie pre pedagógov a psychológov, supervízie pre školy, riešenie akútnych problémov, ako aj práca so žiakmi, vydávanie tlačovín. Aké sú napríklad varovné signály, ktoré si treba všímať, aby sme mohli pomôcť si môžete vypočuť v podcaste BSK so zástupcami OZ IPčko. Hostia: Marek Madro a Zuzana Juráneková z občianskeho združenia IPčko Moderuje Lucia Forman