Predmetové olympiády sa v pôvodných termínoch neuskutočnia

902

Ústredný krízový štáb SR rozhodol aj o predĺžení termínu zákazu organizovania predmetových olympiád a súťaží až do 27. 3. 2020 (vrátane). V pôvodnom termíne sa tak neuskutočnia ďalšie predmetové olympiády:

– Pytagoriáda, okresné kolo (24. a 25. 3. 2020),
– Dejepisná olympiáda, krajské kolo (24. 3. 2020),
– Olympiáda v anglickom jazyku, celoštátne kolo (24. – 25. 3. 2020),
– Biologická olympiáda, kat. C, krajské kolo (26 3. 2020)

Ak to situácia umožní, bude snaha dodatočne stanoviť náhradné termíny.

Realizáciu celoštátneho kola Olympiády v informatike a krajského kola Geografickej olympiády, kat. A, B, Z pripravujú celoštátne odborné komisie uvedených predmetových olympiád v elektronickej forme. Prihlásení súťažiaci budú o podrobnostiach informovaní e-mailom.

Zdroj: Ministerstvo školstva SR

Zrušené boli aj regionálne kolá a celoštátne kolo Olympiády Mladý účtovník 2020. Ide o celoslovenskú súťaž pre študentov stredných škôl a obchodných akadémií v účtovníctve a v programe OMEGA. Súťaž každoročne organizuje Slovenská komora certifikovaných účtovníkov a spoločnosť KROS. Na súťažiacich sa tešia v ďalšom ročníku olympiády.