Prehľad najdôležitejších zmien na hraniciach. Čo sa mení vyhláškou?

1017

Ako to je teraz na hraniciach Slovenska?

Toto sú najdôležitejšie zmeny oproti doteraz platným pravidlám na hraniciach:

  • Osoby prichádzajúce na územie SR pozemnou hranicou s Ukrajinou budú musieť podstúpiť antigénové testovanie na hranici;
  • Ruší sa limit 30-kilometrovej vzdialenosti od otvoreného hraničného priechodu pre pendlerov, ktorí žijú na Slovensku a pracujú v susedných štátoch, po novom medzi výnimky budú patriť všetky osoby, ktoré majú na území susedného štátu pracovný pomer alebo miesto výkonu práce, musia však vedieť túto skutočnosť preukázať;
  • zároveň sa tak ruší výnimka pre strategické povolania, keďže po novom sa výnimka týka všetkých pracovníkov;
  • Limit 30 kilometrov ostáva v platnosti pre osoby žijúce v susedných štátoch a pracujúce na území Slovenska, rovnako ako aj pre občanov Slovenska žijúcich v susedných štátoch (bez ohľadu na miesto výkonu práce);
  • Žiaci a študenti žijúci v ČR a študujúci na Slovensku, resp. žijúci na Slovensku a študujúci v ČR sa musia pri prechode hraníc vedieť preukázať potvrdením vydaným školou, že vyučovanie je prezenčnou formou;
  • Bližšie sa špecifikuje definícia pre ľudí pracujúcich v kultúre pre prechod hranicou s ČR;
  • Po príchode z „červených“ krajín do domácej izolácie sa už nebude treba hlásiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, iba svojmu ošetrujúcemu lekárovi, keďže je v tomto prípade povinná registrácia na http://korona.gov.sk/ehranica, regionálne úrady tieto informácie dostanú automaticky.

Plné znenie vyhlášky nájdete vo vestníku vlády TU.

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR