Presun detského ihriska v Stupave v rámci malého parku

1196

Z dôvodu výstavby Ekocentra Stupava v malom parku sa bude presúvať so súhlasom pamiatkového úradu detské ihrisko do inej časti malého parku. Súčasné umiestnenie ihriska sa nachádza na budúcom náučnom chodníku Ekocentra Stupava a bolo tam umiestnené bez súhlasu pamiatkového úradu.

Nové umiestnenie umožní vyžívať naďalej detské ihrisko pre verejnosť a súčasne nebude prekážať výstavbe a prevádzke Ekocentra.

Zdroj: Stupava