Pretrasovanie Červenej turistickej značky z asfaltky do lesa

1582

Časť Štefánikovej magistrály medzi Spariskami nad Peknou cestou a Bielym krížom vedie momentálne po frekventovanej asfaltovej ceste. Táto je vo veľkej miere využívaná cyklistami a zároveň aj pešími, pričom cez voľné dni je hustota návštevníkov naozaj vysoká. Mestské lesy preto pracujú na alternatívnej trase cez les pre peších turistov, ktorí tak budú mať možnosť prejsť daný úsek po samostatnom lesnom chodníku.

  • nová trasa bude slúžiť len pre peších turistov
  • režim na asfaltovej ceste zostane rovnaký tj. zmiešaná cesta pre peších, cyklistov a autá údržby lesoparku
  • trasa je budovaná citlivým spôsobom, ručne a bez narušenia pôdneho krytu
  • väčšia časť bude viesť po starých lesných zvážniciach, ktoré sme pokosili a vyčistili od spadnutých konárov
  • nová trasa bude merať spolu 5.5km a prejdete ju cca za 1 hodinu
  • trasa vedie cez esteticky hodnotné lesné porasty. Budete mať možnosť vidieť osamelé staré duby, bukové porasty osviežené ihličnanmi, mladý brezový hájik s mokraďami, ale aj lúčky a otvorené slnečné priestranstvá

Prvú polovicu trasy od Sparísk po Prostredný vŕšok chceme dať návštevníkom k dispozícii už pred Vianočnými sviatkami.

Zdroj: Mestské lesy v Bratislave