Prezenčné vyučovanie obnovili už takmer všetky župné stredné školy

1521

Z 54 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja aktuálne vyučuje prezenčnou formou 46. Zvyšných osem pokračuje v dištančnom vzdelávaní. Okrem maturantov sa prezenčne môžu učiť aj žiaci ostatných ročníkov v skupinách po päť.

„Dištančné vzdelávanie ukázalo svoje limity. Nie každému žiakovi online vyučovanie vyhovuje a nie každá škola ho môže realizovať vzhľadom na svoje odborné zameranie. Z dnešných stredoškolákov sa obrazne povedané stala gaučová generácia, ktorá v podstate dvanásť mesiacov nechodila do školy. Je to pre nich istým spôsobom stratený rok. Narušili sa každodenné návyky, vzťah k učeniu, sociálne kontakty so spolužiakmi, kamarátmi aj učiteľmi. Na tomto bude potrebné dlhodobo a poctivo pracovať,“ povedal Juraj Droba, predseda BSK. Podľa župana sa u žiakov začali prejavovať aj psychické problémy vrátane zdravotných komplikácií ako je obezita či ťažkosti s chrbticou kvôli dlhodobému vysedávaniu za počítačom. „Samozrejme pri otváraní škôl sme veľmi opatrní a zdôrazňujeme dodržanie všetkých opatrení. Postupne sme otvorili takmer všetky župné školy, i keď len v obmedzenom režime, a ukázalo sa, že to funguje. Privítali to žiaci a učitelia.“

Na základe platného rozhodnutia Ministerstva školstva SR sa tento týždeň otvárajú základné školy v ročníkoch 1 až 4 a stredné školy pre žiakov končiacich ročníkov. Naďalej však zostáva zachovaná aj možnosť prezenčného učenia pre žiakov ostatných ročníkov v obmedzených skupinách po päť žiakov s jedným učiteľom. Ide o výučbu odborných predmetov, odborný výcvik a individuálne vyučovanie umeleckých predmetov, všetko za dodržania hygienických a protiepidemiologických opatrení.

Prezenčné vyučovanie zatiaľ neobnovuje osem župných stredných škôl. Najčastejším dôvodom je vysoký počet žiakov na internátoch, resp. dochádzajúcich z iných okresov. Niektoré školy majú technické problémy, nakoľko v školách prebieha rekonštrukcia a napríklad Tanečné konzervatórium nemôže realizovať tanečnú prípravu.