Prezenčné vyučovanie obnovilo už vyše 40 župných škôl

1166

Od pondelka 15. 3. vyučuje prezenčnou formou 41 z celkového počtu 54 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Každá škola má hodiny nastavené individuálne, niekde prebieha prax, inde semináre pre maturantov. Ostatné školy ostávajú v doterajšom režime a pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

Prezenčné vyučovanie je organizované v malých skupinách (5 žiakov a jeden učiteľ), prípadne individuálnymi konzultáciami a týka sa to najmä žiakov končiacich ročníkov stredných škôl, ale i prvého stupňa základných škôl (tie sú súčasťami spojených škôl). Obnovila sa predovšetkým výučba odborných predmetov, odborný výcvik a individuálne vyučovanie umeleckých predmetov, všetko za dodržania hygienických a protiepidemiologických opatrení.

Otvorený bude aj školský internát na Saratovskej v bratislavskej Dúbravke pre žiačky Strednej zdravotníckej školy.