Prezenčné vyučovanie sa obnovilo na štyroch župných školách

1846

Štyri stredné školy, ktorých zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj, obnovia vyučovanie v prezenčnej forme. Rozhodli o tom samotní riaditelia po dôkladnom zvážení aktuálnej epidemiologickej situácie, výsledkov testovania i záujmu rodičov a žiakov.

„Intenzívne a operatívne sme komunikovali a stále komunikujeme so všetkými riaditeľmi škôl. Naším spoločným záujmom bola predovšetkým ochrana zdravia zamestnancov škôl a školských zariadení, žiakov a ich zákonných zástupcov. Na druhej strane bolo však potrebné vytvoriť všetky podmienky a umožniť vzdelávanie tým žiakov, ktorí o to prejavili záujem, “ozrejmilpredseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Pri rozhodovaní riaditelia zhodnotili výsledky víkendového testovania, záujem rodičov a žiakov, a samozrejme, museli zohľadniť aj všetky iné okolnosti, ktoré súvisia s výchovno-vzdelávacím procesom danej školy. “Sú školy, ktoré vedia plnohodnotne učiť online, ale sú aj také, kde sa odborné vzdelávanie riadne zabezpečiť dištančne nedá,” vysvetlila Jana Zápalová, riaditeľka odboru školstva, mládeže a športu BSK. 

Pre prezenčnú formu vzdelávania sa rozhodlo Konzervatórium na Tolstého v Bratislave, kde bude výučba prebiehať individuálne a týkať sa to bude umeleckých predmetov. Odborné predmety bude v malých skupinách priamo v škole, maximálne v počte 5 žiakov plus učiteľ, realizovať bratislavská Spojená škola na Tokajíckej ulici, ako aj SOŠ technická na Vranovskej v Bratislave. Po výsledkoch víkendového testovania sa rozhodla svoje brány otvoriť aj Základná škola v Malinove, ktorá je od 1. septembra 2019 organizačnou zložkou Spojenej školy v Malinove. Od budúceho týždňa by k nim mala pribudnúť aj Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium na Teplickej v Bratislave, ktorá by prezenčné vyučovanie chcela spustiť od 15. 2. 2021. O otvorení uvažuje aj Gymnázium na Tomášikovej v Bratislave.

Všetky ostatné školy zostávajú v doterajšom režime a pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

Podľa prieskumu verejnej mienky, ktorý realizoval Bratislavský samosprávny kraj, podporuje otvorenie škôl v tomto týždni tretina obyvateľov kraja. Naopak, dve tretiny sa prikláňajú k tomu, že s otváraním treba ešte počkať.