Pri Bratislavskej župe sa našiel vzácny nález

1070

Pri Bratislavskej župe sa našiel vzácny nález. Našiel ho pán Škovránek. Jedná sa o zachovaný betónový podstavec nemeckej obrany z obdobia 2. svetovej vojny.

Bratislava mala v rokoch 1939-45 strategický význam a to nielen z dôvodu polohy pri riečnej dopravnej tepne. Morfológia terénu predurčovala mesto ako prirodzený obranný bod. Naviac koncentrácia chemického priemyslu a ďalších dôležitých odvetví boli dôležité pre zásobovanie Nemeckej Ríše. Preto na prelome rokov 1943-44 vznikol plán obrany mesta známy ako „Festung Pressburg“, ako zabezpečenie dôležitého priemyselného a dopravného uzla a taktiež vytvorenie strategického a bezpečného predpolia pri postupe vojsk Červenej armády smerom na Viedeň a do Ríše.

Pán Škovránek je nadšenec, ktorý sa venuje novodobým fortifikáciám. Pri budove bratislavskej župy objavil zachovaný betónový podstavec nemeckej obrany z obdobia 2. svetovej vojny.

V okolí Drieňovej ulice bola totiž významná obranná línia – protiletecké postavenie. Podobné objekty dlhodobo mapuje, dnes sú už vzácnosťou a tým, len nie sú systematicky chránené.

Univerzálny podstavec pre nemeckú techniku bol monoblokovým betónovým prefabrikátom a jeho účelom bolo vytvorenie stabilného bodu pre aktívne alebo pasívne zariadenie protivzdušnej obrany. Jeho rozmery základovej pätky sú cca 2x2x0,5m a rozmery samotného podstavca tvaru pravidelného osemuholníka sú cca 1,4×0,9m.

Mnoho z nich už zmizlo, navyše sa kradnú a predávajú ako rarita. Pán Škorvánek proaktívne vytvoril prezentačný materiál pre prípadné ďalšie použitie.