Príďte podporiť račianskych vinárov na podujatie Dni burčáku 2020

964

Raču čoskoro čaká podujatie na podporu a ocenenie práce miestnych vinárov s názvom Dni burčáku 2020. Jednotlivé podujatia budú roztrúsené po celej Rači vrátane amfiteátra a parku J.M.Hurbana.

Mestská časť sa snažila nájsť vhodný formát, kde sa tentokrát nebude vôbec využívať veľké pódium v amfiteátri a hudba bude iba komorný doprovod akcie. Prioritne chce Rača touto akciou podporiť lokálnych vinárov a preto nebudú ani iné ako vinárske a čiastočne gastronomické stánky. Podujatie sa bude konať 12. – 13. septembra.

Zdroj: Michal Drotován