Priecestie električkovej trate z Botanickej na Devínsku cestu bude do septembra uzatvorené

905

V rámci prác na modernizácii Dúbravsko-karloveskej radiály bude od 7.8.2020 do 5.9.2020 uzatvorené priecestie električkovej trate z Botanickej na Devínsku cestu.

Vozidlá prichádzajúce v smere z centra mesta sa v prvej etape do 20.8.2020 budú môcť dostať na Devínsku cestu otočením cez priecestie pred nadchodom Jurigovo námestie a následne pravým odbočením z Karloveskej na Devínsku cestu.

Od 20.8.2020 do 5.9. sa autá budú môcť otočiť na úrovni odbočky na Molecovu, pri novej integrovanej zastávke. Od 5.9. Bude obnovené odbočenie na Devínsku cestu v smere z centra cez novozrekonštruované priecestie v pôvodnej polohe.

Zdroj: Bratislava – hlavné mesto SR