Priestor bývalého Bastion pubu bude na prenájom

1057

EKO-PODNIK VPS ako správca Tržnice na Trnavskom Mýte vyhlási v máji Obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytového priestoru o výmere 526,80 m2 v objekte Mestskej tržnice, na ulici Šancová 112 v Bratislave. Obhliadky budú možné od 05.05.2021. Termín podávania návrhov je stanovený do 27.05.2021. Kontaktná osoba na obhliadky je pán Ondrušek – 0903 205 233.

Účel nájmu 

Prevádzkovanie prenájmu, poskytovanie služieb s výnimkou prevádzkovania hazardných hier, predaja erotických pomôcok, poskytovanie masérskych služieb. Minimálna stanovená cena za m2 nájmu/mesačne je stanovená od 9 EUR s DPH. Súťažné podmienky OVS budú sprístupnené a bude možné ich obdržať nasledovne:

na webovom sídle: EKO-podniku verejnoprospešných služieb:

  • 𝐰𝐰𝐰.𝐞𝐤𝐨𝐯𝐩𝐬.𝐬𝐤

Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto:

  • 𝐰𝐰𝐰.𝐛𝐚𝐧𝐦.𝐬𝐤/𝐧𝐨𝐯𝐢𝐧𝐤𝐲

Na adrese: Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Nové Mesto,

  • Junácka č. 1, 832 91 Bratislava, Sekretariát starostu

EKO-podnik verejnoprospešných služieb, príspevková organizácia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto,

  • Halašova 20, 832 90 Bratislava, sekretariát riaditeľa, č. dv. 16

Vyhodnotenie súťaže bude 31.5.2021.

Zdroj: Nová Tržnica-Trnavské mýto