Prihlasovanie škôl do projektu Olympijský odznak všestrannosti je spustené

763

Slovenský olympijský a športový výbor spoluorganizuje národný športový projekt a pozýva k účasti v školskom roku 2023/2024 všetky pohybuchtivé školy.

Ide štvrtý ročník projektu, pričom toho uplynulého sa zúčastnilo 392 škôl z celého Slovenska a viac ako 30 000 ich žiakov. Aktivity projektu sú zamerané na všestranný pohybový rozvoj žiakov, od motivácie k zdravému pohybu cez podporu súťaživosti až po vyhľadávanie talentovanej mládeže. Cieľovou skupinou sú žiaci 6. – 9. ročníka základných škôl, ale aj žiakov v zodpovedajúcej vekovej kategórii, ktorí navštevujú 8-ročné gymnáziá. Zapojené budú školy z celého Slovenska. Podarí sa tento rok prekročiť hranicu 50 000 účastníkov?

Odmenený bude každý zúčastnený žiak. Získa účastnícky certifikát a tí najúspešnejší žiaci dostanú aj jednotlivé stupne odznakov (zlatý, strieborný, bronzový). Navyše aj každá zúčastnená škola získa certifikát o účasti.

A v akých disciplínach si žiaci zmerajú sily? Určite im budú všetky známe. Sú to:

  • Skok do diaľky z miesta znožmo
  • Ľah – sed za 30 sekúnd
  • Vytrvalostný člnkový beh
  • Hod 2 kg medicinbalom vpred
  • Výdrž v zhybe nadhmatom
  • Člnkový beh 10 x 5 metrov

Súťaž bude pokračovať na jar krajským kolom, v ktorom sa budú môcť zúčastniť len žiaci, ktorí získali certifikát zo školského kola aktuálneho ročníka OLOV a vytvoria družstvo. Víťazné družstvo krajského kola postúpi do celoštátneho kola – Finále Olympijského odznaku všestrannosti, ktoré je naplánované na mesiac jún 2024.

Škola sa môže registrovať na https://www.olympic.sk/olov/registracia

Viac informácií nájdete na https://www.olympic.sk/olov