Prijímačky na stredné školy a maturity povolené

2468

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) v stredu povolil konanie maturitných skúšok, záverečných skúšok, záverečných pomaturitných skúšok a absolventských skúšok v dennej i externej forme štúdia. Vyhlásil to minister školstva Branislav Gröhling. Povolili aj prijímacie skúšky na stredné školy. O podrobnostiach a podmienkach konania skúšok by mal minister informovať na budúci týždeň.

Maturity a prijímacie skúšky sa môžu konať len v prípade dodržania prísnych hygienických podmienok. Študentov a učiteľov čakajú dvojmetrové odstupy, potrebujú vlastné písacie potreby a musia si sledovať zdravotný stav.

Ministerstvo školstva v spolupráci so zriaďovateľmi škôl zisťuje technické zabezpečenia škôl a to, či budú schopní dodržať povinnosti, ktoré im uložil ÚVZ. Skúšobná komisia aj študenti musia podľa ÚVZ dodržiavať dvojmetrové odstupy medzi sebou, každý musí byť chránený rúškom a každý musí používať vlastné písacie potreby. Skúšky by sa mali realizovať v najväčšej miestnosti a pred ich začatím je potrebné zmerať teplotu študentom aj členom komisie. Dostupné musia byť aj dezinfekčné prostriedky, potrebné bude aj pravidelné dezinfikovanie povrchov.

Pri maturitách a prijímacích skúškach Gröhling chce, aby mali školy „otvorenú myseľ“. „Rozmýšľame nad maturitou v rôznych podobách. Rátajme s tým, že budeme meniť obsah aj formu maturity. Myslím si, že Slovensko po prvýkrát zažije maturitu tak, ako ju nepoznáme,“ informoval Gröhling, bližšie detaily však povedať nechcel. Minister tiež skonštatoval, že táto situácia ich „núti byť kreatívnymi a vymyslieť iné spôsoby, o ktorých doteraz iba rozprávali“.

Úrad verejného zdravotníctva zároveň umožnil konanie sa štátnych skúšok na vysokých školách a univerzitách, v dennej i externej forme štúdia v zdravotníckych študijných odboroch za dodržania protiepidemických opatrení. V rozhodnutí pripomenul, že základným predpokladom zvládnutia pandémie COVID-19 je optimalizácia ľudských zdrojov v zdravotníctve.

Ministerstvo školstva predstaví na najbližšej vláde aj balík zákonov, tzv. „lex korona vysoké školy“, ktorý bude zahŕňať všetky opatrenia pre fungovanie vysokých škôl. Termín a formu skúšok oznámi Gröhling v priebehu budúceho týždňa. Taktiež ozrejmí, akým spôsobom a za akých podmienok budú môcť byť skúšky realizované.