Pripomienkovanie rámcového návrhu cestovného poriadku ŽSR pre obdobie platnosti GVD2021/2022

3452
Zdroj: ŽSR
Zdroj: ŽSR

Termín na posielanie pripomienok do 30.06.2021.

Pripomienky môžu občania posielať na mail: Tomas.Vlcko@region-bsk.sk