Dopravcovia v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji budú jazdiť podľa nových cestovných poriadkov

1256

V súvislosti s celoštátnymi zmenami cestovných poriadkov príde od 12. decembra k úpravám cestovných poriadkov dopravcov v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji. V rovnakom termíne prichádza aj ku zmenám názvov zastávok v regióne. Zverejnené cestovné poriadky platia pre plný režim. Vybrané linky v regionálnej autobusovej doprave aktuálne jazdia v obmedzenom režime.

Podľa nových cestových poriadkov budú od nedele jazdiť regionálne autobusy dopravcu ARRIVA Mobility Solutions, regionálne vlaky dopravcu ZSSK, a zmeny na vybraných linkách MHD pripravil aj Dopravný podnik Bratislava.

Najzásadnejšími zmenami prejdú cestovné poriadky pre oblasť Malacky

Pre pripravovanú rozsiahlu modernizáciu železničnej trate, ktorá sa dotkne najmä cestujúcich medzi Bratislavou a Malackami, sa menia grafikony vlakovej dopravy. Na zásadné zmeny grafikonov regionálnych vlakov ZSSK nadväzujú výrazné úpravy cestovných poriadkov regionálnych autobusov dopravcu ARRIVA Mobility Solutions, obsluhujúce oblasť Malacky.  

Cestovné poriadky pre ďalšie obsluhované oblasti v rámci IDS BK prejdú menšími zmenami. Tie takisto reagujú najmä na zmeny grafikonov vlakovej dopravy, ale príde aj k vylepšeniam obslužnosti v regióne.

V okolí Pezinka nastanú drobné časové posuny pre zlepšenie nadväzností s vlakmi, príde k lepšiemu rozvrhnutiu spojov a k pridaniu spojov večer v úseku Modra – Bratislava.

Na linke 545 v úseku Pezinok – Šenkvice – Vištuk bude pridaný poobedný spoj pre školákov. V oblasti Senca a Šamorína pôjde o menšie časové posuny pre zlepšenie nadväzností s vlakmi a malé časové posuny na spojoch zabezpečujúcich dochádzku žiakov do a zo škôl.

Dopravný podnik Bratislava prispeje k zlepšeniu dopravy v Bratislave úpravami cestovných poriadkov MHD na linkách číslo 65, 90, 52 a 56.

Zastávky v regióne menia názvy

Od 12. decembra príde k premenovaniu viacerých zastávok regionálnej autobusovej dopravy. Ku zmenám názvov prichádza z dôvodu zrozumiteľnejšej a jednoznačnejšej identifikácie v súčinnosti so zriaďovateľmi zastávok, ktorými sú mestá a obce v regióne. Tie vedia najlepšie posúdiť vhodnosť názvov vzhľadom na znalosť miestnych pomerov.

Regionálne autobusy jazdia naďalej v obmedzenom režime

Zverejnené cestovné poriadky platia pre plný režim. Vybrané linky v regionálnej autobusovej doprave jazdia v obmedzenom režime. Situácia sa postupne zlepšuje, aktuálna vypravenosť spojov sa pohybuje na úrovni okolo 75% oproti normálnemu stavu.

Pre viac informácií sledujte webstránku dopravcu www.arriva.sk/bratislava/, kde v cestovných poriadkoch nájdu denne aktualizované informácie o vypravovaných spojoch.  Aktuálne informácie, všetky novinky a zmeny v IDS BK (vrátane zoznamu zastávok v regióne s pôvodnými aj novými názvami) nájdu cestujúci na www.idsbk.sk.

Zdroj: ts