Prípravy na oslavy 60. výročia vzniku Domova sociálnych služieb Kaštieľ v Stupave vrcholia

1019

Dňa 6.6.2023 oslávi Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ v Stupave v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja 60. výročie od začiatku poskytovania sociálnych služieb v roku 1963.

V súčasnej dobe poskytujeme tri druhy sociálnych služieb: Domov sociálnych služieb, Zariadenie pre seniorov a Špecializované zariadenie pre ľudí so zdravotným postihnutím, ktorým je Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, alebo demencia rôzneho typu etiológie. Sociálna služba je poskytovaná 166 občanom v historickej budove barokového kaštieľa.

Pevne veríme, že bude krásne počasie, nakoľko nás čaká bohatý program a občerstvenie, ktoré pripravujú zamestnanci v spolupráci s prijímateľmi sociálnej služby.

Na tento slávnostný deň nám potvrdili účasť mnohí významní a zaujímaví hostia a nás čakajú posledné týždne príprav na tento dôležitý okamžik.

Text: Jana Gavorníková