Prírodná rezervácia Dolnomoravské luhy v Rakúsku má nový náučný

1819

Rieka Morava predstavuje spoločný výnimočný prírodný fenomén Rakúska a Slovenska. Vyznačuje sa vzácnymi lužnými oblasťami v podobe prirodzených a poloprirodzených biotopov po oboch stranách vodného toku a vzácnej paleontologickej lokality, ktoré sú súčasťou sústavy Natura 2000 a vstupnou bránou do Alpsko-Karpatského koridoru.   

Hlavným cieľom projektu 3E Morava Nature je zachovanie biodiverzity a hodnotného ekosystému pozdĺž rieky Moravy na rakúskej i slovenskej strane. Projekt zahŕňa revitalizáciu a cielené riadenie veľkých plôch pôdnych a vodných biotopov, ako aj podporu prírodného cestovného ruchu. Partnerom 3E Morava Nature je aj mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves, ktorá v rámci projektu vybudovala a zastrešuje Ekocentrum, a Bratislavské regionálne a ochranárske združenie.  

Lúčny náučný chodník s informačnými tabuľami v rámci projektu 3EMorava Nature realizujú cezhraniční kolegovia z Informačného strediska pre turistiku v prírode v rezervácii Storchenhaus Marchegg. Drevená pozorovateľňa, ktorá poskytuje nádherný výhľad na stromy plné hniezd, odkiaľ možno ďalekohľadom sledovať bociany počas hniezdenia z bezprostrednej blízkosti. Bociany však už opustili svoje hniezda, zdržiavajú sa v blízkosti polí a pripravujú na odlet.

Lúčny náučný chodník je rozdelený do troch okruhov so štyrmi pozorovacími plošinami. Najdlhší Bobrí chodník má približne 7 km, chodník Ku kunkám 4 km a najkratší Bocianí chodník 2 km.

Jednotlivé trasy sú doplnené množstvom informačných panelov a tabúľ, oboznamujúcich návštevníkov so životom zvierat a s rozmanitými rastlinnými druhmi, ktoré tu majú svoj domov. Ochranári chovajú v rezervácii od roku 2015 primitívny druh koňa z Poľska, ktorý je veľmi blízky pravekému európskemu koňovi, lebo mu neprekáža pastva na zaplavenej lúke. Práve život koní motivoval ochranárov k výstavbe jedného z drevených mostov vedúcich ponad záplavovú lúku.

Na záver malé upozornenie, ak sa do Marcheggu vyberiete na bicykli, treba počítať s tým, že jazda na bicykli je v rezervácii zakázaná.

Zdroj: Devínska Nová Ves