September 2019 v Malokarpatskom múzeu v Pezinku

Rozprávanie pri obrazoch o obrazoch – stretnutie s autorom výstavy Krivý svet, Ondrejom Pijákom.

  1. september od 18:00 do 19:00 v priestoroch Malokarpatského múzea v Pezinku, M. R. Štefánika 4, 902 01 Pezinok.

Vstup zdarma.

 

Workshop tradičných remesiel – Minulosť a súčasnosť tradičného remesla a tvorivosti.

Počas workshopu budú remeselníci predvádzať tradičné remeslá z malokarpatského regiónu, pričom návštevníci si tieto remeslá budú môcť vyskúšať.
27. september od 10:00 do 17:00 v priestoroch Malokarpatského múzea v Pezinku, M. R. Štefánika 4, 902 01 Pezinok.

Podujatie je organizované v rámci projektu „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií (Heritage SK-AT), ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko.

Hlavným organizátorom je MOSKA.

Vstup zdarma.

 

Prehliadka veľkomoravského hradiska vo Svätom Jure.

Prehliadka veľkomoravského hradiska vo Sv. Jure s archeológom PhDr. Júliusom Vavákom, PhD, ktorý návštevníkom porozpráva zaujímavé informácie z prebiehajúceho archeologického výskumu, pričom odkryje sondy a predstaví návštevníkom nájdené predmety.

  1. septemberna veľkomoravskom hradisku vo Sv. Jure.