Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej sa v tomto školskom roku zapojilo do projektu organizovaného Bratislavským samosprávnym krajom pod názvom “Škola škole 2018/2019”.

Na “Spoločnom koncerte žiakov”, ktorý sa uskutočnil dňa 12. júna 2019 v divadelnej sále Domu kultúry Dúbravka v Bratislave participovali aj dve stredné školy v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja a to: Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Sklenárova 7 v Bratislave, ktorá sa podieľala na zabezpečení videozáznamu a fotodokumentácie projektu, a Konzervatórium Tolstého 11 v Bratislave, ktorého študenti hudobno dramatického odboru moderovali program.

 

FOTOGALÉRIA

Tento večer bol oslavou tanečného školstva, ktoré umožňuje a podporuje rozvíjť talent od najmladších žiakov, až k dokonalosti profesionálnych tanečných umelcov.

Okrem žiakov spomínaných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja v tanečnom programe účinkovali:
Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Karloveská 3, Bratislava,
Základná umelecká škola Ľudovíta Rajtera, Sklenárova 5, Bratislava,
Základná umelecká škola Štefana Németha – Šamorínskeho, Parková 4, Šamorín,
Súkromná základná umelecká škola, Mierová 46, Bratislava,
Baletná prípravka Slovenského národného divadla, TUTU Škola Baletu,
Tanečný súbor „Halo, Halo“, Umelecký súbor „Múza“
a Detský folklórny súbor KLNKA pri Základnej umeleckej škole Eugena Suchoňa, Bratislava.

Tešíme sa na ďalšie výzvy v podobe zaujímavých projektov organizovaných zriaďovateľom.

Mgr. art. Katarína Zacharová, riaditeľka Tanečného konzervatória Evy Jaczovej