Projekt Týždeň prevencie zvyšuje povedomie o prevencii ochorení

507

Zvýšenie povedomia o preventabilných ochoreniach, šírenie osvety o prevencii a očkovaní je cieľom projektu Týždeň prevencie, ktorý vrcholí v máji. „Cieľom je osloviť najmä verejnosť, aby si uvedomila, že treba aktívne spolupracovať s lekármi a aktívne sa zapájať do zdravého životného štýlu,“ priblížila hlavná odborníčka rezortu zdravotníctva pre všeobecných lekárov Adriana Šimková.

Projekt chce šíriť informácie k najčastejším ochoreniam, ktorým možno predchádzať zmenou životosprávy či prevenciou. „Mnohí z nás bojujú s nepravdivými informáciami, s ktorými prichádzajú pacienti do ordinácií. Neraz sa dožadujú liekov, vyšetrení alebo už prídu s diagnózou, ktorú si určia podľa Google,“ povedala Šimková. Na webe tyzdenprevencie.sk tak ľudia môžu nájsť informácie ku kardiovaskulárnym či gastroenterologickým ochoreniam, cukrovke, imunológii a alergiológii, obezite či očkovaniu.

Odborníci, ktorí sa do projektu zapojili, upozornili, že mnohým ochoreniam, ktoré trápia Slovákov, sa dá predísť. Prezidentka Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti Anna Vachulová poukázala na to, že najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku sú následky nedostatočne liečenej hypertenzie. Upozornila na to, že mnohí Slováci s vysokým krvným tlakom sa neliečia. „Nestačí len odmerať a ľahko diagnostikovať hypertenziu, ale treba z toho vyvodiť aj následné konzekvencie,“ zdôraznila.

Na prevenciu odborníci apelujú aj v súvislosti s cukrovkou. „Mimoriadne dôležitá je prevencia vo forme racionálneho stravovania, pravidelnej fyzickej aktivity a znižovania stresu,“ ozrejmila prezidentka Slovenskej diabetologickej spoločnosti Viera Doničová. Skvalitniť a predĺžiť život pacientov s cukrovkou podľa nej dokáže aj včasná liečba. Projekt Týždeň prevencie sa okrem toho venuje aj alergiológii a imunológii, gastroenterologickým ochoreniam, obezite či očkovaniu.

Zdroj: TASR