Proti koronavírusu sa dá bojovať aj veselo

1123

Župné zariadenie podporovaného bývania Kampino sa zapojilo do celosvetovej výzvy boja proti koronavírusu.

Zamestnanci aj prijímatelia sociálnych služieb spoločne vytvorili video, aby nám ukázali, že izolácia aj mimoriadne opatrenia sa dajú zvládnuť aj s úsmevom. Pozrite si ich veselé video na našej facebookovej stránke.

Kampino sa zapojilo so svetovej výzvy boja proti korone

PROTI KORONE SA DÁ BOJOVAŤ AJ VESELO 🙂 Župné zariadenie podporovaného bývania Kampino sa zapojilo do celosvetovej výzvy boja proti koronavírusu. Zamestnanci aj prijímatelia sociálnych služieb spoločne vytvorili video, aby nám ukázali, že izolácia aj mimoriadne opatrenia sa dajú zvládnuť aj s úsmevom.

Uverejnil používateľ Bratislavský kraj Piatok 3. apríla 2020

V Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO sa poskytujú sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného stavu klientom s duševnými poruchami a poruchami správania.