Prvá elektrická čerpacia stanica a prvá vodárenská studňa v Bratislave

1338

Na ostrove Sihoť sa nachádza vysunutá expozícia Vodárenského múzea. Pozostáva z prvej elektrickej čerpacej stanice, ktorá bola postavená v rokoch 1910-1912 v podzemí secesného zámočku, tunela, ktorý vedie z čerpacej stanice popod Karloveské rameno Dunaja a prvej studne postavenej v roku 1884.

Význam týchto technických pamiatok v celoslovenskom merítku bol ocenený roku 1985, keď boli vyhlásené za národné kultúrne pamiatky.

Vzhľadom na zvýšenú ochranu vodných zdrojov v čase pandémie sú návštevy expozície momentálne pozastavené.

Zdroj: Bratislavská vodárenská spoločnosť