Prvý cross-border workshop

836
Malý Dunaj, Zálesie

Bratislavský samosprávny kraj ako vedúci partner projektu Danube Bike & Boat Interreg V-A SK-HU zrealizoval 25. októbra 2018 ďalšiu z plánovaných aktivít, a to cezhraničný workshop orientovaný predovšetkým na poskytovateľov služieb z oboch zainteresovaných krajín (Slovensko, Maďarsko) zameraný na podporu tvorby produktu cestovného ruchu formou zosieťovania domácich a zahraničných stakeholderov.

„Worskhop pozostával z krátkej poldennej study visit obcí popri Malom Dunaji a následnej diskusie. Tam sa nastavila ďalšia forma kontaktovania a zapájania podnikateľov do aktivít v rámci projektu, nakoľko Bratislavský samosprávny kraj si uvedomuje, že budúcnosť destinácie závisí od kvalitného nastavenia procesov a úspešnej spolupráce stakeholderov, ktorí v oblasti pôsobia,“ povedal bratislavský župan Juraj Droba.


Prvou zastávkou study visit bola mestská časť Vrakuňa, kde jej zástupca, Stanislav Bruna, predstavil projekt vybudovania nového pontónu a oddychovej zóny pri Malom Dunaji, pričom práce na tomto projekte práve začali. Ďalším miestom bola obec Zálesie, kde Zuzana Červenková v priestoroch útulnej novovybudovanej kaviarne predstavila projekt vybudovania korza v Zálesí popri Malom Dunaji. Spolu s Petrom Derevencom upozornili aj na už vybudované oddychové altánky na brehu. V Jelke si úvodné slovo na privítanie pripravil starosta Imre Farkas a potom odovzdal slovo Rite Véghovej, ktorá vizuálne predstavila celý priebeh rekonštrukcie vodného kolového mlyna na Malom Dunaji. Nechýbalo ani chutné občerstvenie pozostávajúce predovšetkým z regionálnych špecialít. 

Malý Dunaj, Vrakuňa
Budovanie informačného centra v Jelke
Rekreačné stredisko Madarász


V rámci prípravy na sezónu 2019, ktorá bude plná podujatí Greenweeks popri Malom Dunaji a ďalších aktivít, vytvoril Bratislavský samosprávny kraj, ako vedúci partner projektu v spolupráci s partnermi, logo pre novo vytváranú destináciu spájajúcu slovenské a maďarské územie medzi Malým a Mošonským Dunajom do jednej cezhraničnej destinácie s názvom Danube Islands a takisto logo pre novo sa rozvíjajúcu turistickú destináciu na našom území s názvom Dunajské ostrovy. Ponuka destinácie je zameraná predovšetkým na splavy, cyklistiku, rybárstvo, spoznávanie prírody prostredníctvom náučných chodníkov, spoznávanie histórie vodných mlynov, relax v termálnych kúpaliskách či gurmánske zážitky regionálnej gastronómie.

Krátku reportáž z workshopu si môžete pozrieť tu: