Pýtajte sa odborníkov. Online chat pre rodičov o zdraví detí dnes od 9h

1759

Milí rodičia, situácia v ktorej sa nachádzame naozaj nie je pre nikoho ľahká. Napriek tomu, že zdravotníci Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) sú naozaj v nápore práce, rozhodli sa, že sa vám budú pravidelne venovať.

„Chceme, aby ste mali relevantné odpovede na vaše otázky týkajúce sa vírusu COVID-19. Vo štvrtok 19.marca o 9.00 facebookovom profile NÚDCH sa vašim otázkam budú hodinu venovať naši odborníci. Zriadili sme online chat,“ vysvetľujú odborníci z Národného ústavu detských chorôb.

Ak bude o túto službu záujem, budeme tento chat robiť pravidelne. Venovať sa vašim otázkam bude primár urgentného príjmu MUDr. Marcel Brenner PhD., rovnako bude k dispozícií klinický psychológ Mgr. Pavol Kardoš a aj epidemiologička RNDr. Jana Boledovičová, PhD., MPH.

Pýtať sa môžete od 9:00 hod. na facebookovom profile Národného ústavu detských chorôb tu:
https://www.facebook.com/nudch.eu/