Rača chce upraviť parčík na Detvianskej

1016

Mestská časť Rača po minuloročnej oprave časti Detvianskej ulice hodlá pokračovať v úpravách verejných priestranstiev. Samospráva aktuálne hľadá ideálnu podobu Parku J.M. Hurbana, ktorý sa nachádza v priestore medzi Detvianskou, Žitnou a nedávno opravenou električkovou traťou. 

Architektonická štúdia úpravy plochy bola dokončená len nedávno pod autorstvom kancelárie 2ka landscape and urban architects. Dvojica variantov štúdie bola prezentovaná poslancom Miestneho zastupiteľstva a verejnosti ju publikoval starosta mestskej časti Michal Drotován na svojej facebookovej stránke.  

Kľúčová zostáva otázka dvoch variant. Jedna je so zachovaním a úpravou súčasného parkoviska a druhá je s rozšírením parku aj na súčasnú plochu parkoviska. Oba varianty sú aj s novým osvetlením a vybudovaním decentného detského ihriska.

Ktorý variant by bol podľa Vás lepší?

Variant 1
Variant 1
Variant 2
Variant 2
Variant 2

Vybraný variant sa rozpracuje do projektovej dokumentácie a stavebného povolenia. Následne sa bude mestská časť Rača uchádzať o zdroje z fondov EÚ. Ak pôjde všetko podľa plánu, realizácia by bola v roku 2022 alebo 2023.

Zdroj: Michal Drotován