Rača dokončila ďalšie úpravy v materských školách

672

Aj počas nepriaznivej epidemiologickej situácie sú stále momenty, ktoré dokážu zlepšiť deň. Mestskej časti Rača sa podarilo dokončiť ďalšie úpravy na Materských školách.

Materská škola Báronka má vymenený chodník v areáli a prebehla výmena vzduchotechniky v zariadení školského stravovania v materskej škole Tbiliská.

Zdroj: Rača