Rača hľadá riaditeľku/riaditeľa Základnej školy Tbiliská

793

Mestská časť Rača vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Tbiliská s predpokladaným nástupom 1. júla 2021.

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:

 • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
 • kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogickej činnosti a pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov,
 • absolvovanie I. atestácie,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • občianska a morálna bezúhonnosť,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti,
 • ovládanie štátneho jazyka slovom i písmom,
 • znalosť príslušnej školskej legislatívy,
 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, vítané sú skúsenosti v oblasti riadenia základnej školy s materskou školou,
 • znalosť práce PC (Word, Excel, internet),
 • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť.

Viac informácii o výberovom konaní nájdete na webovej stránke mestskej časti TU alebo v aplikácii RAČA.

Zdroj: MČ Rača