Rača má prvé náčrty parku na Sklabinskej

838

V mestskej časti Rača vznikajú prvé pracovné náčrty možného parku na Sklabinskej. V tomto prípade ide o parcelu, ktorú má v správe Akadémia Policajného zboru SR a je vo vlastníctve štátu, teda Ministerstvo vnútra SR.

Mestská časť hľadá možnosti, ako by sa dal daný projekt realizovať a pripraviť. Je to dosť náročné pre legislatívne obmedzenia štátu pri nakladaní s majetkom štátu. Raču čaká ešte veľa práce a my sa tešíme na konečný výsledok.

Zdroj: Michal Drotován